A Type : (SSPA01)

A Type : (SSPA01)
Made of Φ42.3mmx2.3mm and Φ60.3mmx2.3mm thickness
steel tube, Specification(mm):
2240 (Min. Length)—4050 (Max. Length)
1740 (Min. Length)—3050 (Max. Length)
1510 (Min. Length)—2750 (Max. Length)

C Type (SSPC01)

C Type (SSPC01):
Made of Φ60x3.0mm and Φ76x3.2mm thickness steel tube,
Specification(mm):
2300 (Min. Length)—4100 (Max. Length)
3100 (Min. Length)—5500 (Max. Length)

B Type (SSPB01)

B Type (SSPB01):
Made of Φ48.3mmx2.3/2.7mm and Φ57mmx2.3/2.6mm
thickness steel tube, Specification(mm):
1540 (Min. Length)—2500 (Max. Length)
1872 (Min. Length)—3000 (Max. Length)
2072 (Min. Length)—3500 (Max. Length)
2372 (Min. Length)—4000 (Max. Length)

E Type/Panel Lateral Support (SSPE01)

E Type/Panel Lateral Support (SSPE01):

Made of 60mmx60mmx3.0mm and 50mmx50mmx3.0mm
thickness square tube, Specification(mm):
2300 (Min. Length)—4100 (Max. Length)